Hlavní stránka Blog Doporučený postup výměny komponentů Doporučený postup výměny komponentů

Doporučený postup výměny komponentů

Doporučený postup výměny komponentů systému Common Rail
- DELPHI (Delphi Diesel Aftermarket), 
- DENSO (Denso Europe) 
- VDO (dříve SIEMENS VDO, Continental Trading GMBH)

Kterých komponentů se to týká (všech, které jsou umístěny za filtrem paliva):
• Vysokotlaké čerpadlo Common Rail  
• Vysokotlaký zásobník (rail)
• Vstřikovače Common Rail (1 až 8)
• Vysokotlaká trubka mezi čerpadlem a zásobníkem (může být 1 nebo 2)
• Trubky od zásobníků ke vstřikovačům (mohou být u aplikací Denso a VDO - max. 8)
• Případně i různá přepadová vedení

Přípravné práce
• Umytí vozidla a především umytí motoru
• Zavezení vozu k oschnutí do čisté oddělené garáže
• Zákaz vstupu v průběhu výměny komponentů systému Common Rail (garáž uzavřena!)
• Příprava speciálních nástrojů a sady zátek
• Odkrytování motoru, získání přístupu k systému Commnon Rail
• Příprava podtlakové odsávačky k odsátí nečistot, které se shromáždily kolem závitů apod.

Demontáže použitých dílů
• Demontáž čerpadla CR s 1 trubkou nebo/a……
• Demontáž zásobníku tlaku s 1 až 2 (vždy Mazda, Lexus IS 220D) plus 4 až 8 trubkami (8 trubek Toyota Landcruiser V8, Range Rover) nebo/a……
• Demontáž 1 až 8 vstřikovačů s 1 až 8 vysokotlakými trubkami nebo/a……
• Demontáž přepadového potrubí
• Při těchto demontážích je třeba podtlakovou odsávačkou vysávat nečistoty a otřepy, které se drží u závitů trubek, po demontáži je třeba tyto vzniklé otvory zakrýt bezpečnostními záslepkami 

Montáž nových dílů
• Odkrytí záslepek
• Namazání všech dotčených závitů čistou naftou
• Montáž čerpadla CR + 1 trubky nebo/a…..
• Montáž zásobníku tlaku + 1-2 a 4-8 trubkami…..
• Montáž 1-8 vstřikovačů + 1-8 trubek…..
• Montáž přepadového potrubí
• Montáž nové kabeláže k zajištění lepšího kontaktu (někdy působí velké problémy špatný kontakt) 

UPOZORNĚNÍ
• Trubky montovat vždy nové - jedině tehdy se dají utáhnout předepsaným momentem!
• Vícenásobné použití vysokotlakých trubek hrozí prasknutím trubky, NEBEZPEČÍ POŽÁRU a NÁHLÉ ZTRÁTY BRZDNÉHO VÝKONU !! (výjimkou je MAZDA, kde jsou trubky dimenzovány na 5ti násobné použití, kdo však přesně zjistí, kolikrát už byly použity?)
• Při nerespektování těchto pravidel hrozí velké a drahé problémy 

Reklamace nových a repasovaných dílů - bude vyžadováno doložení nákupu:
• Komponentů systému CR (čerpadlo, rail, vstřikovače) plus ekvivalentního množství trubek
• Filtru paliva (schválený do OE nebo DENSO/DELPHI/jiný originální výrobce) – Pro systémy Delphi a Denso se připouští pouze filtr OEM (= originál použitý výrobcem vozidla) nebo OES (= filtr schválený výrobcem vozidla)
• Faktury prokazující práci při demontáži a montáži komponentů spolu s trubkami a filtrem, kontrolu paliva, či výměnu paliva a vyčištění nádrže 

Které komponenty lze nakoupit u SIMPLEPARTS S.r.o.
• Vysokotlaká čerpadla CR DELPHI, DENSO, VDO
• Vysokotlaké trubky CR DELPHI, VDO
• Zásobníky vysokého tlaku (raily) DELPHI, VDO
• Vstřikovače Common Rail DELPHI, DENSO, VDO
• Řídící jednotky DELPHI
• Filtry paliva (nafty) DELPHI  
• Sady bezpečnostních zátek-ucpávek DELPHI
• Elektrické vedení ke vstřikovačům DELPHI